NỘI DUNG CẦN CHUẨN BỊ TỔNG ĐÀI NHẮN TIN

1. Cần chuẩn bị IP tĩnh để truy cập API.

2. POST/GET qua port web 80 hoặc 443:

- IP server 27.0.12.187

- Domain portal.tongdainhantin.com

Truy cập API

Link test: portal.tongdainhantin.com/api/testsms/

Link thật: portal.tongdainhantin.com/api/sms/

Lưu ý

Mỗi khách hàng sẽ có tùy chỉnh thông báo khác nhau, tài liệu lập trình này chỉ sử dụng được cho khách hàng đã ký hợp đồng. Khách hàng có thể test trước trên link giả lập trong tài liệu (phải cung cấp IP tĩnh cho chúng tôi)

Tài liệu được cập nhật tháng 02 năm 2022, nếu tham số không được công bố trong tài liệu thì không ảnh hưởng đến các khách hàng triển khai dịch vụ trước ngày 12/02/2022.

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH API GỬI TIN NHẮN

Tham số đầu vào

Tên tham số Bắt buộc Định nghĩa
line không kênh gửi tin nhắn (zalo, sms và viber), giá trị mặc định sms
txtdienthoai Số điện thoại người nhận tin nhắn
Gợi ý check số điện thoại tại Việt Nam: gồm 10 chữ số bắt đầu bằng số 0, số tiếp theo bắt đầu bằng số 3/5/7/8/9, số thứ 4 trong chuỗi bắt đầu bằng số 1 đến 9
txtthoigian không Thời gian gửi tin, định dạng ngày tháng: năm-tháng-ngày giờ:phút:giây, giá trị mặc định là ngày giờ hiện tại
Thời gian gửi tin nếu không có được hiểu rằng tin sẽ được gửi ngay lập tức
noidungtxt Nội dung gửi tin, tiếng Việt không dấu và lượng ký tự tối đa cho 1 tin nhắn SMS là 160 ký tự. Các tin nhắn dài sẽ tự phân thành nhiều tin nhắn nhỏ
Hệ thống chỉ hỗ trợ gửi tin nhắn không dấu
makh Mã khách hàng sử dụng dịch vụ
apikey API Key riêng biệt của từng khách hàng

Giá trị trả về

Tên tham số Ý nghĩa
cmd Mã lệnh nếu cấu trúc đúng là guitin, nếu cấu trúc sai sẽ báo lỗi
loind: Nội dung không phù hợp
loiapi: API Key bị sai hoặc không đúng với mã khách hàng
loikh: Mã khách hàng bị sai hoặc không đúng với API Key
loidt: Số điện thoại không phù hợp (chỉ khách hàng có yêu cầu check số điện thoại mới mở hàm này)
matin Mã tin nhắn
thoigiangui Thời gian gửi tin
txtdienthoai Số điện thoại người nhận tin nhắn
noidungtxt Nội dung tin nhắn sẽ được gửi

Link gọi mẫu

Link test: portal.tongdainhantin.com/api/testsms/save.asp?line=sms&txtdienthoai=0907240247&noidungtxt=Gui%20tin%20nhan%20truc%20tiep%20he%20thong%20tongdainhantin.com&txtthoigian=2020-01-01%2009:00:00&makh=124&apikey=0082a37e376b0b7e031327232c8dd722

Link thật: portal.tongdainhantin.com/api/sms/save.asp?line=sms&txtdienthoai=0907240247&noidungtxt=Gui%20tin%20nhan%20truc%20tiep%20he%20thong%20tongdainhantin.com&txtthoigian=2020-01-01%2009:00:00&makh=124&apikey=0082a37e376b0b7e031327232c8dd72

Link test và link thật chỉ khác nhau ở tình trạng gửi tin, link test không gửi tin

	{ 
		"cmd": "guitin",
		"matin": 1,
		"txtdienthoai": "907240247",
		"noidungtxt": "Gui tin nhan truc tiep he thong tongdainhantin.com",
		"thoigiangui": "1/1/2020 9:00:00 AM"
	}

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH API KIỂM TRA TÌNH TRẠNG TIN NHẮN

Tham số đầu vào

Tên tham số Bắt buộc Định nghĩa
id Mã tin nhắn cần kiểm tra tình trạng
makh Mã khách hàng sử dụng dịch vụ
apikey API Key riêng biệt của từng khách hàng

Giá trị trả về

Tên tham số Ý nghĩa
matin Mã tin nhắn
thoigiancauhinh Thời gian ghi nhận lệnh gửi tin
thoigianmuonguitin Thời gian mong muốn gửi tin
thoigiangui Thời gian thực hiện gửi tin
txtdienthoai Số điện thoại người nhận tin nhắn
noidungtxt Nội dung tin nhắn sẽ được gửi
tinhtrang Tình trạng gửi tin nhắn
  • + thanhcong: Đã gửi tin nhắn thành công
  • + guiloi: Đã ra lệnh gửi tin nhưng tin nhắn chưa gửi thành công
  • + chuagui: Chưa đến thời gian gửi tin

Link gọi mẫu

Link thật: portal.tongdainhantin.com/api/sms/check.asp?id=1&makh=124&apikey=0082a37e376b0b7e031327232c8dd72

	{ 
		"thongbao": "ok",
		"matin": 1,
		"tinhtrang": "thanhcong",
		"thoigiangui": "1/1/2020 9:00:15 AM",
		"txtdienthoai": "907240247",
		"noidungtxt": "Gui tin nhan truc tiep he thong tongdainhantin.com"
	}

Link gọi mẫu

Link thật: portal.tongdainhantin.com/api/sms/check.asp?id=1&makh=124&apikey=0082a37e376b0b7e031327232c8dd72&id3=ct

Khác biệt so vớ link trên là thêm tham số id3=ct

	{ 
		"thongbao": "ok",
		"matin": 1,
		"tinhtrang": "thanhcong",
		"port": "3",
		"thoigiancauhinh": "1/1/2020 8:50:12 AM",
		"thoigianmuonguitin": "1/1/2020 9:00:00 AM",
		"thoigiangui": "1/1/2020 9:00:15 AM",
		"txtdienthoai": "907240247",
		"noidungtxt": "Gui tin nhan truc tiep he thong tongdainhantin.com"
	}

TONGDAINHANTIN.COM

Giải pháp gửi tin nhắn bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tích hợp và kết nối đa nền tảng, tương tác đa chiều bằng hàm API chia sẻ dữ liệu và nhận dữ liệu.

334 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM

info@tongdainhantin.com

Đã gửi email thành công.