TÀI LIỆU LẬP TRÌNH API NHẬN TIN NHẮN

Nguyên lý hoạt động

Khi nhận tin nhắn, tổng đài port 1 link lên server của khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Các tham số POST như sau

Tên tham số Ý nghĩa
matin Mã tin nhắn
numdial Số điện thoại gửi tin nhắn
txtthoigian Thời gian nhận tin nhắn
noidungsms Nội dung tin nhắn sẽ được gửi
port Mỗi số điện thoại khi nhận tin sẽ gắn trên 1 port sim và biết được số điện thoại nào thực hiện việc nhận tin

Tình huống điển hình

Tổng đài có 16 khe sim, trong đó số điện thoại 0901234567 ở port 1

Tổng đài nhận tin, sẽ post 1 link qua port 80.

Link post khi nhận tin

Số điện thoại 0333789789 gửi tin nhắn vào đến số 0901234567 (là sim ở port 1), nội dung "Chi da nhan duoc, cam on em"

Link thật: tenmientongdaiip?matin=4&numdial=0333789789&txtthoigian=1/1/2020%209:16:15%20AM&port=1&noidungsms=Chi%20da%20nhan%20duoc,%20cam%20on%20em

Trong đó tenmientongdaiip là link server web của khách hàng, ví dụ: 112.113.114.115/api/savesms.php hoặc abc.com.vn/nhantin.aspx

JSON

	{ 
		"matin": 4,
		"numdial": "0333789789",
		"port": "1",
		"txtthoigian": "1/1/2020 09:16:15 AM",
		"noidungsms": "Chi da nhan duoc, cam on em"
	}

TONGDAINHANTIN.COM

Giải pháp gửi tin nhắn bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tích hợp và kết nối đa nền tảng, tương tác đa chiều bằng hàm API chia sẻ dữ liệu và nhận dữ liệu.

334 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM

info@tongdainhantin.com

Đã gửi email thành công.