Hỗ trợ

Quảng cáo bên trái

Bảng giá

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Khách hàng gửi bằng số điện thoại của khách hàng

  • Chi phí cho thuê thiết bị, phần mềm và server gửi tin: 50.000 VNĐ / ngày. Khi ký hợp đồng được tư vấn miễn phí. Hợp đồng tối thiểu 10 ngày / lần ký hoặc giá trị tối thiểu 500.000 VNĐ/ lần ký.

Khách hàng mua phần mềm gửi tin

  • Chi phí phần mềm : 600.000 VNĐ / license / máy tính / năm

Khách hàng thuê dịch vụ

  • Trên 100.000 tin mỗi lần gửi: 250 VNĐ / Tin SMS 160 ký tự
  • Từ 20.000 đến 100.000 tin mỗi lần gửi: 320 VNĐ / Tin SMS 160 ký tự
  • Dưới 20.000 tin : 350 VNĐ / Tin SMS 160 ký tự

Khách hàng muốn gửi brand name

  • Giá từ 550 VNĐ / Tin SMS 160 ký tự tùy thời điểm

Thiet ke web ChoiXanh.net
TOP